ΑΚΙΝΗΤΑ

Βρέθηκαν 195 ακίνητα
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 6.500,00 €
150
Ισόγειο
1
Κωδ. Ακιν: 14576
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 1.000,00 €
160
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 14456
image
ΛΙΜΑΝΙ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 1.500,00 €
350
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 14416
image
ΦΙΛΥΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 350,00 €
100
1
2
2
1
1
Κωδ. Ακιν: 14375
image
ΝΈΟ ΡΥΣΙΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 3.900,00 €
350
Ισόγειο
5
4
2
3
Κωδ. Ακιν: 14350
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 350,00 €
32
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 14333
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 150,00 €
30
3
Κωδ. Ακιν: 14300
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 1.200,00 €
110
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 14295
image
ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΑΚΙ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 2.000,00 €
200
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 14247
image
ΛΑΔΑΔΙΚΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 7.500,00 €
1050
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 14181
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 250,00 €
35
5
1
Κωδ. Ακιν: 14127
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 210,00 €
40
5
Κωδ. Ακιν: 14108
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 2.300,00 €
18
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 14105
image
ΛΙΜΑΝΙ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 1.350,00 €
160
7
5
1
1
Κωδ. Ακιν: 14022
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 2.500,00 €
67
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 13997
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 2.500,00 €
75
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 13982
image
Β ΟΛΓΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 4.000,00 €
330
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 13979
image
ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΑΚΙ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 1.800,00 €
140
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 13943
image
ΛΙΜΑΝΙ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 5.000,00 €
100
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 13825
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 750,00 €
100
2
3
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 13822