ΑΚΙΝΗΤΑ

Βρέθηκαν 195 ακίνητα
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 500,00 €
38
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 11357
image
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 1.300,00 €
500
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 11285
image
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 1.200,00 €
140
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 11282
image
ΚΑΡΔΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 4,00 €
10000
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 11211
image
ΚΑΡΔΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 4,00 €
2000
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 11210
image
ΚΑΡΔΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 4,00 €
1200
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 11209
image
ΚΑΡΔΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 4,00 €
600
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 11208
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 1.500,00 €
140
Ισόγειο
5
Κωδ. Ακιν: 11134
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 200,00 €
60
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 10921
image
Ν.Σ.ΣΤΑΘΜΟΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 1.600,00 €
407
3
Κωδ. Ακιν: 10640
image
ΠΥΛΑΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 3.500,00 €
500
1
Κωδ. Ακιν: 10494
image
ΠΥΛΑΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 1.500,00 €
250
1
Κωδ. Ακιν: 10493
image
ΠΥΛΑΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 7.000,00 €
1000
1
Κωδ. Ακιν: 10492
image
ΠΥΛΑΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 6.300,00 €
900
1
Κωδ. Ακιν: 10491
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 8.500,00 €
245
Ισόγειο
1
Κωδ. Ακιν: 10331
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 900,00 €
25
Ισόγειο
1
Κωδ. Ακιν: 10292
image
Ν.Σ.ΣΤΑΘΜΟΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 600,00 €
70
Ισόγειο
1
Κωδ. Ακιν: 10017
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 15.000,00 €
1448
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 9922
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 4.500,00 €
163
Ισόγειο
1
Κωδ. Ακιν: 9921
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 2.200,00 €
270
6
Κωδ. Ακιν: 9743