ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Γιώργος Γιαννόπουλος
image
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 5.000,00 €
160
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 16048
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 670,00 €
100
8
3
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16000
image
40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 45.000,00 €
37
Ημι-υπόγειο
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 15969
image
40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 37.000,00 €
33
Ημι-υπόγειο
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 15968
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 2.700,00 €
90
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 15960
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 450,00 €
80
2
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 15941
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 580,00 €
75
6
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 15937
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 1.400.000,00 €
3800
5
Κωδ. Ακιν: 15897
image
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 190.000,00 €
120
2
4
Κωδ. Ακιν: 15854
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 52.000,00 €
40
Ημι-υπόγειο
1
1
Κωδ. Ακιν: 15845
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 29.000,00 €
21
Ημι-υπόγειο
Κωδ. Ακιν: 15844
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 500,00 €
128
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 15832
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 100.000,00 €
128
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 15831
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 130.000,00 €
85
1
3
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 15827
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 80.000,00 €
135
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 15731
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 4.000,00 €
77
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 15510
image
ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 200.000,00 €
105
6
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 15465
image
ΔΕΛΦΩΝ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 68.000,00 €
48
1
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 15455
image
ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 90.000,00 €
60
1
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 15454
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 40.000,00 €
17
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 15453