ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Θεόδωρος Τζέμης
image
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 72.000,00 €
55
5
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 15930
image
ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 80.000,00 €
85
2
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 15929
image
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 98.000,00 €
127
5
3
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 15923
image
ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 300.000,00 €
130
2
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 15918
image
ΑΝΩ ΠΟΛΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 43.000,00 €
45
1
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 15915
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 800,00 €
80
3
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 15910
image
ΝΈΟ ΡΥΣΙΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 160.000,00 €
155
1
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 15842
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 700,00 €
70
2
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 15823
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 175.000,00 €
100
7
3
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 15815
image
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 250.000,00 €
137
3
3
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 15799
image
ΡΟΤΟΝΤΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 400,00 €
50
1
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 15785
image
ΠΕΡΑΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 700.000,00 €
3000
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 15773
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 105.000,00 €
40
8
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 15768
image
ΑΝΑΛΗΨΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 85.000,00 €
90
3
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 15745
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 195.000,00 €
100
3
3
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 15701
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 85.000,00 €
50
3
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 15680
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 168.000,00 €
110
1
3
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 15573
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 110.000,00 €
55
1
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 15572
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 150.000,00 €
100
1
3
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 15571
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 200.000,00 €
130
5
3
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 15559