ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Νικόλας Μήλιος
image
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 1.600,00 €
30
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 15997
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 4.000,00 €
65
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 15996
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 130.000,00 €
70
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 15994
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 530,00 €
60
1
2
1
1
Κωδ. Ακιν: 15940
image
ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 1.500,00 €
200
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 15889
image
Ν.Σ.ΣΤΑΘΜΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 1.150.000,00 €
600
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 15883
image
Ν.Σ.ΣΤΑΘΜΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 65.000,00 €
55
3
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 15882
image
Ν.Σ.ΣΤΑΘΜΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 60.000,00 €
45
4
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 15881
image
Ν.Σ.ΣΤΑΘΜΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 50.000,00 €
30
3
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 15880
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 650,00 €
85
5
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 15846
image
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 55.000,00 €
45
Ισόγειο
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 15805
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 35.000,00 €
80
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 15728
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 3.500,00 €
96
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 15727
image
ΠΑΛΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 270.000,00 €
105
7
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 15377
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 500.000,00 €
67
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 13990
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 1.700,00 €
100
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 12582
image
ΚΡΥΟΠΗΓΗ, ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 1.600.000,00 €
4800
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 10813