ΑΚΙΝΗΤΑ

Βρέθηκαν 452 ακίνητα
image
ΠΑΝΟΡΑΜΑ - Ν751
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 650,00 €
80
Ισόγειο
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 18129
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 460.000,00 €
130
8
3
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 18128
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 5.000,00 €
400
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 18127
image
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 165.000,00 €
63
1
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 18126
image
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 160.000,00 €
880
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 18125
image
ΦΟΥΡΚΑ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 66.500,00 €
2380
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 18124
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 420,00 €
70
4
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 18123
image
ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 170.000,00 €
104
3
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 18122
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 140.000,00 €
40
5
1
Κωδ. Ακιν: 18121
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 125.000,00 €
40
7
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 18120
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 350,00 €
40
3
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 18119
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 220.000,00 €
74
4
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 18118
image
ΝΤΕΠΩ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 110.000,00 €
50
1
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 18117
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 100.000,00 €
50
1
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 18116
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 100.000,00 €
50
1
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 18115
image
ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 65.000,00 €
30
3
1
1
Κωδ. Ακιν: 18114
image
ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 70.000,00 €
36
3
1
1
Κωδ. Ακιν: 18113
image
ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 72.000,00 €
38
3
1
1
Κωδ. Ακιν: 18112
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 650,00 €
50
4
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 18111
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 500,00 €
103
3
3
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 18110