ΑΚΙΝΗΤΑ

Βρέθηκαν 196 ακίνητα
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 2.500,00 €
73
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 16222
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 6.500,00 €
290
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 16208
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 4.000,00 €
96
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 16205
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 600,00 €
96
1
4
1
1
Κωδ. Ακιν: 16203
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 600,00 €
96
1
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16202
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 800,00 €
85
2
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16200
image
ΠΑΝΟΡΑΜΑ – ΧΩΡΙΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 580,00 €
40
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 16199
image
ΡΕΤΖΙΚΙ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 2.300,00 €
160
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 16198
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 1.500,00 €
65
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 16194
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 3.500,00 €
90
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 16193
image
ΛΑΔΑΔΙΚΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 1.300,00 €
140
7
5
1
Κωδ. Ακιν: 16191
image
ΛΑΔΑΔΙΚΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 380,00 €
50
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 16190
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 5.000,00 €
100
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 16189
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 400,00 €
100
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 16188
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 950,00 €
92
6
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16187
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 4.000,00 €
100
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 16179
image
ΠΑΝΟΡΑΜΑ – ΧΩΡΙΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 650,00 €
126
1
3
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16178
image
ΛΙΜΑΝΙ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 1.500,00 €
155
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 16177
image
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 320,00 €
51
6
1
Κωδ. Ακιν: 16174
image
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 250,00 €
30
7
Κωδ. Ακιν: 16173