ΑΚΙΝΗΤΑ

Βρέθηκαν 150 ακίνητα
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 300,00 €
50
Ημι-όροφος
1
Κωδ. Ακιν: 17118
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 280,00 €
50
Ημι-όροφος
1
Κωδ. Ακιν: 17117
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 450,00 €
55
2
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17116
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 1.300,00 €
70
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 17107
image
ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 700,00 €
200
4
Κωδ. Ακιν: 17106
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 1.600,00 €
100
2
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17089
image
ΒΥΖΑΝΤΙΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 2.000,00 €
120
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 17088
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 450,00 €
55
Ημι-όροφος
3
Κωδ. Ακιν: 17084
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 3.800,00 €
170
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 17083
image
ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 1.000,00 €
69
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 17064
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 4.000,00 €
280
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 17047
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 600,00 €
70
5
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17044
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 1.000,00 €
110
4
Κωδ. Ακιν: 17025
image
ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 200,00 €
20
Ισόγειο
1
Κωδ. Ακιν: 17024
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 1.600,00 €
135
5
3
2
1
1
Κωδ. Ακιν: 17015
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 380,00 €
50
1
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17012
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 2.000,00 €
83
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 17009
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 7.500,00 €
320
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 17004
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 350,00 €
40
Ισόγειο
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16999
image
ΡΕΤΖΙΚΙ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 750,00 €
50
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 16994