ΑΚΙΝΗΤΑ

Βρέθηκαν 141 ακίνητα
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 300,00 €
80
Ισόγειο
1
1
Κωδ. Ακιν: 17615
image
ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 1.000,00 €
300
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 17614
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 330,00 €
35
5
1
1
Κωδ. Ακιν: 17608
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 350,00 €
40
5
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17607
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 550,00 €
70
5
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17600
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 430,00 €
47
1
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17594
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 520,00 €
70
5
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17593
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 400,00 €
40
6
1
1
Κωδ. Ακιν: 17592
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 500,00 €
15
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 17578
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 230,00 €
35
5
1
Κωδ. Ακιν: 17576
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 360,00 €
30
3
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17566
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 400,00 €
40
3
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17565
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 300,00 €
25
Ισόγειο
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17562
image
Ν.Σ.ΣΤΑΘΜΟΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 1.500,00 €
246
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 17554
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 900,00 €
140
1
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17548
image
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 540,00 €
80
3
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17542
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 550,00 €
75
3
2
1
Κωδ. Ακιν: 17538
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 260,00 €
50
1
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17530
image
ΣΥΚΙΕΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 320,00 €
65
2
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17529
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 950,00 €
82
7
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17527