ΑΚΙΝΗΤΑ

Βρέθηκαν 190 ακίνητα
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 700,00 €
145
4
2
1
1
2
Κωδ. Ακιν: 17316
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 1.000,00 €
120
5
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17310
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 1.000,00 €
120
5
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17309
image
40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 350,00 €
92
1
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17306
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 350,00 €
36
5
2
1
Κωδ. Ακιν: 17299
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 2.000,00 €
50
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 17298
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 3.500,00 €
330
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 17294
image
ΦΑΛΗΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 11.000,00 €
1570
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 17286
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 280,00 €
26
6
1
Κωδ. Ακιν: 17271
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 800,00 €
110
8
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17268
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 2.500,00 €
125
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 17236
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 580,00 €
63
Ημι-όροφος
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17235
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 600,00 €
35
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 17234
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 1.700,00 €
120
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 17230
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 550,00 €
75
5
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17222
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 600,00 €
64
6
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17204
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 1.600,00 €
52
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 17178
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 4.300,00 €
47
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 17150
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 550,00 €
160
2
Κωδ. Ακιν: 17144
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 1.250,00 €
190
1
4
2
1
Κωδ. Ακιν: 17142