ΑΚΙΝΗΤΑ

Βρέθηκαν 450 ακίνητα
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 118.000,00 €
55
2
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17252
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 900.000,00 €
143
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 17251
image
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 140.000,00 €
4500
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 17249
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 90.000,00 €
60
5
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17247
image
ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΑΚΙ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 190.000,00 €
116
1
3
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17245
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 140.000,00 €
65
1
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17244
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 145.000,00 €
91
1
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17243
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 78.000,00 €
48
3
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17242
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 59.000,00 €
38
3
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17241
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 155.000,00 €
70
7
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17238
image
ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 240.000,00 €
185
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 17237
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 1,00 €
120
5
3
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17233
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 310.000,00 €
140
2
3
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17224
image
ΠΥΛΑΙΑ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 280.000,00 €
755
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 17223
image
ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 69.000,00 €
37
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17221
image
ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 59.000,00 €
33
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17220
image
ΑΝΩ ΠΟΛΗ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 89.000,00 €
62
Ισόγειο
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17219
image
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 107.000,00 €
54
5
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17217
image
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 107.000,00 €
46
7
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17212
image
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 120.000,00 €
56
4
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17211