ΑΚΙΝΗΤΑ

Βρέθηκαν 577 ακίνητα
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 70.000,00 €
50
2
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 15954
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 63.000,00 €
44
2
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 15953
image
ΦΛΟΓΗΤΑ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 90.000,00 €
80
Ισόγειο
3
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 15949
image
ΠΥΛΑΙΑ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 170.000,00 €
94
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 15948
image
ΠΥΛΑΙΑ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 350.000,00 €
108
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 15947
image
ΒΑΡΔΑΡΗΣ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 6.000,00 €
19
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 15943
image
ΒΑΡΔΑΡΗΣ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 17.000,00 €
88
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 15942
image
ΝΕΑ ΣΚΙΩΝΗ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 600.000,00 €
400
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 15939
image
ΑΝΑΛΗΨΗ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 120.000,00 €
135
2
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 15938
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 220.000,00 €
107
6
3
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 15936
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 250.000,00 €
100
1
3
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 15934
image
ΘΕΡΜΗ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 195.000,00 €
135
Ισόγειο
3
3
1
1
Κωδ. Ακιν: 15933
image
ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 300.000,00 €
130
2
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 15918
image
ΑΝΘΕΩΝ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 135.000,00 €
100
3
3
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 15916
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 220.000,00 €
42
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 15914
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 165.000,00 €
177
3
4
2
1
2
Κωδ. Ακιν: 15913
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 1.400.000,00 €
3800
5
Κωδ. Ακιν: 15897
image
Ν.Σ.ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 1.150.000,00 €
600
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 15883
image
Ν.Σ.ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 65.000,00 €
55
3
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 15882
image
Ν.Σ.ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 60.000,00 €
45
4
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 15881