ΑΚΙΝΗΤΑ

Βρέθηκαν 589 ακίνητα
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 29.000,00 €
27
4
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17640
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 650,00 €
90
2
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17639
image
ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 55.000,00 €
35
Ισόγειο
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17638
image
ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 88.000,00 €
40
2
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17637
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 600,00 €
60
1
2
1
1
Κωδ. Ακιν: 17635
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 148.000,00 €
70
6
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17634
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 82.000,00 €
75
5
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17633
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 170.000,00 €
110
5
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17632
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 178.000,00 €
74
8
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17630
image
ΒΟΥΡΒΟΥΡΟΥ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 350.000,00 €
170
Ισόγειο
6
3
3
3
Κωδ. Ακιν: 17629
image
ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 650.000,00 €
135
4
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17626
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 550,00 €
78
2
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17625
image
ΧΑΝΙΩΤΗΣ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 135.000,00 €
65
2
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17624
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 300.000,00 €
30
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 17623
image
Ν.Σ.ΣΤΑΘΜΟΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 390,00 €
80
1
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17622
image
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 600,00 €
108
2
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17621
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 160.000,00 €
60
1
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17618
image
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 300,00 €
80
Ισόγειο
1
1
Κωδ. Ακιν: 17615
image
ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 1.000,00 €
300
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 17614
image
ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 300.000,00 €
300
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 17613