Υπηρεσία Mail Alert

Σας ενημερώνουμε ότι η δυνατότητα εγγραφής στην υπηρεσία MailAlert, θα παραμείνει προσωρινά ανενεργή.