ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

liberty offices
image
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 70.000,00 €
60
7
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17264
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 320.000,00 €
435
4
Κωδ. Ακιν: 17263
image
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 500.000,00 €
135
5
3
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17256
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 500,00 €
62
3
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17254
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 400,00 €
37
3
1
1
Κωδ. Ακιν: 17253
image
ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΑΚΙ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 190.000,00 €
116
1
3
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17245
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 93.000,00 €
63
Ημι-όροφος
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17235
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 1,00 €
120
5
3
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17233
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 1.700,00 €
120
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 17230
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 43.000,00 €
45
Ημι-υπόγειο
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17225
image
ΦΑΛΗΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 75.000,00 €
82
Ημι-όροφος
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17218
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 165.000,00 €
105
2
1
Κωδ. Ακιν: 17205
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 165.000,00 €
105
2
1
Κωδ. Ακιν: 17199
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 65.000,00 €
65
2
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17197
image
Β ΟΛΓΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 95.000,00 €
37
4
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17196
image
Β ΟΛΓΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 160.000,00 €
80
4
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17195
image
ΜΑΡΤΙΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 160.000,00 €
78
2
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17193
image
ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 73.000,00 €
78
Ημι-όροφος
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17188
image
ΦΑΛΗΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 89.000,00 €
60
4
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17181
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 55.000,00 €
40
3
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17175