ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Ελένη Βουλγαρίδου
image
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 75.000,00 €
30
6
1
1
Κωδ. Ακιν: 17078
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 185.000,00 €
65
6
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17077
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 290.000,00 €
85
5
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17046
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 220.000,00 €
85
5
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17045
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 600,00 €
70
5
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17044
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 83.000,00 €
40
3
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17026
image
Β ΟΛΓΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 125.000,00 €
75
3
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17023
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 600,00 €
50
7
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17021
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 98.000,00 €
60
4
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17019
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 450,00 €
43
6
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17011
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 220.000,00 €
86
7
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16984
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 360.000,00 €
110
5
3
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16949
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 800,00 €
105
3
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16945
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 600,00 €
45
7
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16938
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 150.000,00 €
90
7
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16935
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 57.000,00 €
20
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 16930
image
ΜΠΟΤΣΑΡΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 130.000,00 €
57
5
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16924
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 240.000,00 €
83
4
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16888
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 500.000,00 €
170
4
4
2
1
2
Κωδ. Ακιν: 16848
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 80.000,00 €
35
2
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16711