ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Ελένη Βουλγαρίδου
image
image
ΜΠΟΤΣΑΡΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 109.000,00 €
65
1
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17266
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 130.000,00 €
72
1
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17244
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 650,00 €
78
2
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17239
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 950,00 €
90
2
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17192
image
ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 190.000,00 €
87
3
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17121
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 185.000,00 €
72
1
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17114
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 295.000,00 €
91
5
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17103
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 285.000,00 €
100
3
3
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17100
image
Β ΟΛΓΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 136.000,00 €
75
3
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17094
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 75.000,00 €
30
6
1
1
Κωδ. Ακιν: 17078
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 185.000,00 €
65
6
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17077
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 290.000,00 €
85
5
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17046
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 220.000,00 €
85
5
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17045
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 600,00 €
70
5
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17044
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 83.000,00 €
40
3
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17026
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 98.000,00 €
60
4
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17019
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 220.000,00 €
86
7
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16984
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 340.000,00 €
110
5
3
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16949
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 800,00 €
105
3
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16945
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 600,00 €
45
7
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16938