ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Ελένη Βουλγαρίδου
image
image
ΛΑΔΑΔΙΚΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 380,00 €
50
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 16190
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 5.000,00 €
100
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 16189
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 1.700,00 €
70
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 16168
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 3.300.000,00 €
100
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 16148
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 1.350.000,00 €
90
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 16147
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 107.000,00 €
44
1
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16072
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 85.000,00 €
42
1
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16071
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 85.000,00 €
49
1
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16070
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 150.000,00 €
75
1
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16069
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 800,00 €
130
1
3
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16028
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 5.000,00 €
130
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 15950
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 250.000,00 €
100
1
3
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 15934
image
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 400,00 €
35
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 15866
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 89.000,00 €
70
2
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 15861
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 850,00 €
115
4
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 15857
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 850,00 €
145
6
4
Κωδ. Ακιν: 15791
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 650,00 €
90
8
Κωδ. Ακιν: 15790
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 1.200,00 €
210
7
3
2
1
1
Κωδ. Ακιν: 15741
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 1.350,00 €
80
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 15730
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 2.300,00 €
165
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 15729