ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Ελένη Βουλγαρίδου
image
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 550,00 €
45
5
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16800
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 1.250,00 €
100
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 16776
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 6.000,00 €
84
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 16746
image
ΠΑΝΑΓΙΑ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 30.000,00 €
36
3
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16712
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 80.000,00 €
35
2
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16711
image
Ν.Σ.ΣΤΑΘΜΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 150.000,00 €
300
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 16704
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 85.000,00 €
60
2
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16697
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 420.000,00 €
120
8
3
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16695
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 95.000,00 €
45
2
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16669
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 115.000,00 €
70
3
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16668
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 550,00 €
57
2
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16659
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 550,00 €
65
7
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16637
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 6.000,00 €
40
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 16636
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 850,00 €
120
6
3
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16634
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 3.000,00 €
130
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 16600
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 330.000,00 €
85
4
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16599
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 55.000,00 €
48
1
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16596
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 250.000,00 €
95
5
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16595
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 700,00 €
73
7
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16579
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 550,00 €
45
2
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16549