ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Γιώργος Γεωργιάδης
image
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 170.000,00 €
156
6
3
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16518
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 1.250,00 €
200
2
3
1
1
2
Κωδ. Ακιν: 16509
image
40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 380,00 €
50
2
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16489
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 50.000,00 €
68
Ισόγειο
1
Κωδ. Ακιν: 16380
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 32.000,00 €
53
Ισόγειο
1
Κωδ. Ακιν: 16379
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 250,00 €
30
4
1
Κωδ. Ακιν: 16300
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 4.000,00 €
100
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 16179
image
ΧΑΡΙΛΑΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 240.000,00 €
170
5
3
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16109
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 120,00 €
25
5
1
Κωδ. Ακιν: 16073
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 400,00 €
45
3
1
Κωδ. Ακιν: 15990
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 2.500,00 €
90
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 15671
image
ΦΙΛΥΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 230.000,00 €
4000
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 15619
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 550,00 €
45
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 15385
image
ΜΕΤΕΩΡΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 88.000,00 €
100
1
3
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 14938
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 250,00 €
35
8
1
Κωδ. Ακιν: 14598
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 25.000,00 €
26
4
1
Κωδ. Ακιν: 14522
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 22.000,00 €
24
4
1
Κωδ. Ακιν: 14521
image
ΛΙΜΑΝΙ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 1.500,00 €
350
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 14416
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 210,00 €
40
5
Κωδ. Ακιν: 14108
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 40.000,00 €
70
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 14052