ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Γιώργος Γεωργιάδης
image
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 2.500,00 €
125
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 17236
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 600,00 €
35
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 17234
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 165.000,00 €
118
7
3
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17157
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 135.000,00 €
85
5
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17156
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 240.000,00 €
100
3
3
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17120
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 300,00 €
50
Ημι-όροφος
1
Κωδ. Ακιν: 17118
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 280,00 €
50
Ημι-όροφος
1
Κωδ. Ακιν: 17117
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 450,00 €
55
2
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17116
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 1.300,00 €
70
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 17107
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 400,00 €
43
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16979
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 700,00 €
70
8
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16825
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 2.400,00 €
120
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 16720
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 50.000,00 €
68
Ισόγειο
1
Κωδ. Ακιν: 16380
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 39.000,00 €
53
Ισόγειο
1
Κωδ. Ακιν: 16379
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 500,00 €
75
5
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 15782
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 2.500,00 €
90
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 15671
image
ΦΙΛΥΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 230.000,00 €
4000
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 15619
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 400,00 €
45
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 15385
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 25.000,00 €
26
4
1
Κωδ. Ακιν: 14522
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 22.000,00 €
24
4
1
Κωδ. Ακιν: 14521