ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Γιώργος Γεωργιάδης
image
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 60.000,00 €
60
1
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17985
image
ΑΝΩ ΠΟΛΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 24.000,00 €
45
Ημι-υπόγειο
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17937
image
ΑΝΑΛΗΨΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 82.000,00 €
75
2
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17929
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 125.000,00 €
70
8
Κωδ. Ακιν: 17919
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 125.000,00 €
37
2
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17914
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 128.000,00 €
40
2
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17913
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 225.000,00 €
75
6
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17764
image
ΜΕΤΕΩΡΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 40.000,00 €
77
1
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17698
image
ΜΕΤΕΩΡΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 60.000,00 €
90
1
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17697
image
ΠΟΛΙΧΝΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 100.000,00 €
167
1
3
2
1
1
Κωδ. Ακιν: 17652
image
ΣΥΚΙΕΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 320,00 €
65
2
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17529
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 135.000,00 €
105
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 17441
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 350,00 €
52
4
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17360
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 2.500,00 €
125
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 17236
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 600,00 €
35
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 17234