ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Γιώργος Γιαννόπουλος
image
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 50.000,00 €
30
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16593
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 94.000,00 €
50
1
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16592
image
ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 300.000,00 €
140
8
3
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16566
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 1.250.000,00 €
143
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 16557
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 150.000,00 €
105
2
3
1
Κωδ. Ακιν: 16556
image
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 5.000,00 €
565
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 16539
image
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 12.000,00 €
1360
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 16538
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 4.500,00 €
47
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 16532
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 60.000,00 €
33
Ισόγειο
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16523
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 80.000,00 €
50
Ισόγειο
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16521
image
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 1.000,00 €
120
2
4
Κωδ. Ακιν: 16452
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 70.000,00 €
60
Ισόγειο
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16426
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 1.850.000,00 €
1000
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 16370
image
ΠΑΛΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 672.000,00 €
120
2
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16349
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 1.000,00 €
100
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 16327
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 1.400,00 €
60
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 16296
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 99.000,00 €
92
2
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16260
image
ΛΑΔΑΔΙΚΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 150.000,00 €
135
7
1
2
1
1
Κωδ. Ακιν: 16228
image
ΛΑΔΑΔΙΚΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 1.100,00 €
140
7
5
1
Κωδ. Ακιν: 16191
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 50.000,00 €
75
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 16146