ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Γιώργος Γιαννόπουλος
image
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
  • 82.000,00 €
75
5
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17633
image
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
  • 600,00 €
108
2
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17621
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
  • 3.000,00 €
240
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 17352
image
ΑΝΩ ΠΟΛΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
  • 98.000,00 €
134
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 17336
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
  • 2.000,00 €
50
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 17298
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
  • 3.500,00 €
330
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 17294
image
Β ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΠΩΛΗΣΗ
  • 125.000,00 €
80
3
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17201
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
  • 4.300,00 €
47
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 17150
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
  • 550,00 €
160
2
Κωδ. Ακιν: 17144
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
  • 4.000,00 €
280
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 17047