ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Γιώργος Γιαννόπουλος
image
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 3.000,00 €
240
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 17352
image
ΠΥΛΑΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 700,00 €
280
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 17338
image
ΑΝΩ ΠΟΛΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 98.000,00 €
134
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 17336
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 2.200,00 €
50
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 17298
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 3.500,00 €
330
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 17294
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 900.000,00 €
143
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 17251
image
Β ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 125.000,00 €
80
3
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17201
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 4.300,00 €
47
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 17150
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 600,00 €
160
2
Κωδ. Ακιν: 17144
image
ΛΑΔΑΔΙΚΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 250.000,00 €
150
7
3
2
1
1
Κωδ. Ακιν: 17079
image
ΝΤΕΠΩ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 155.000,00 €
111
1
3
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17073
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 4.000,00 €
280
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 17047
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 7.500,00 €
320
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 17004
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 185.000,00 €
120
7
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17001
image
ΠΥΛΑΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 1.300,00 €
124
Ισόγειο
1
Κωδ. Ακιν: 16968
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 7.000,00 €
72
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 16903
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 400.000,00 €
120
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 16811
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 350.000,00 €
108
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 16625
image
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 5.000,00 €
565
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 16539
image
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 12.000,00 €
1360
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 16538