ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Γιώργος Γιαννόπουλος
image
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 60.000,00 €
33
Ισόγειο
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16523
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 80.000,00 €
50
Ισόγειο
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16521
image
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 1.000,00 €
120
2
4
Κωδ. Ακιν: 16452
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 70.000,00 €
60
Ισόγειο
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16426
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 1.850.000,00 €
1000
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 16370
image
ΠΑΛΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 672.000,00 €
120
2
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16349
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 1.000,00 €
100
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 16327
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 1.400,00 €
60
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 16296
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 99.000,00 €
92
2
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16260
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 280.000,00 €
155
4
4
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16239
image
ΛΑΔΑΔΙΚΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 150.000,00 €
135
7
1
2
1
1
Κωδ. Ακιν: 16228
image
ΛΑΔΑΔΙΚΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 1.100,00 €
140
7
5
1
Κωδ. Ακιν: 16191
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 50.000,00 €
75
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 16146
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 50.000,00 €
144
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 16075
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 5.000,00 €
160
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 16048
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 2.700,00 €
90
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 15960
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 450,00 €
80
2
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 15941
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 1.400.000,00 €
3800
5
Κωδ. Ακιν: 15897
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 500,00 €
128
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 15832
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 100.000,00 €
128
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 15831