ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

liberty offices
image
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
  • 40.000,00 €
30
7
1
Κωδ. Ακιν: 15995
image
ΠΥΛΑΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΠΩΛΗΣΗ
  • 170.000,00 €
94
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 15948
image
ΠΥΛΑΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΠΩΛΗΣΗ
  • 350.000,00 €
108
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 15947
image
ΓΕΡΑΚΙΝΗ, ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ
ΠΩΛΗΣΗ
  • 45.000,00 €
300
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 13046
image
Estate
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
  • 1.000,00 €
20
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 11792
image
ΠΥΛΑΙΩΤΙΚΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΠΩΛΗΣΗ
  • 300.000,00 €
121
2
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 5765