ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Θεόδωρος Τζέμης
image
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 45.000,00 €
65
2
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16528
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 1.300,00 €
125
4
3
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16526
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 600,00 €
65
4
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16511
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 650,00 €
45
5
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16510
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 150.000,00 €
70
7
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16503
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 80.000,00 €
50
5
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16502
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 128.000,00 €
85
1
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16501
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 500,00 €
60
2
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16500
image
ΝΤΕΠΩ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 1.700,00 €
150
Ισόγειο
3
2
1
2
Κωδ. Ακιν: 16499
image
ΑΝΑΛΗΨΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 85.000,00 €
55
5
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16497
image
ΑΝΑΛΗΨΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 95.000,00 €
71
7
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16496
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 128.000,00 €
65
5
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16490
image
ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 140.000,00 €
93
2
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16475
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 415.000,00 €
130
5
3
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16474
image
ΑΝΩ ΠΟΛΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 120.000,00 €
75
2
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16470
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 165.000,00 €
85
3
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16450
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 67.000,00 €
56
5
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16442
image
ΜΑΡΤΙΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 350,00 €
75
2
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16433
image
ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 250.000,00 €
150
5
3
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16431
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 115.000,00 €
93
Ημι-όροφος
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16422