ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Θεόδωρος Τζέμης
image
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 67.000,00 €
56
5
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16442
image
ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 250.000,00 €
150
5
3
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16431
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 105.000,00 €
93
Ημι-όροφος
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16422
image
ΑΝΘΕΩΝ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 210.000,00 €
125
7
3
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16420
image
ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 92.000,00 €
89
2
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16414
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 145.000,00 €
100
5
3
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16404
image
ΠΑΝΑΓΙΑ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 33.000,00 €
65
1
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16403
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 88.000,00 €
40
3
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16392
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 138.000,00 €
65
3
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16391
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 68.000,00 €
40
3
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16390
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 145.000,00 €
100
3
3
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16389
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 100.000,00 €
45
1
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16386
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 230.000,00 €
90
7
3
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16361
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 90.000,00 €
45
7
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16350
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 420.000,00 €
210
6
Κωδ. Ακιν: 16345
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 160.000,00 €
125
4
3
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16294
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 600.000,00 €
96
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 16282
image
ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 230.000,00 €
100
1
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16272
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 210.000,00 €
100
3
3
2
1
1
Κωδ. Ακιν: 16270
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 117.000,00 €
90
5
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16259