ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Θεόδωρος Τζέμης
image
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 75.000,00 €
40
3
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16116
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 175.000,00 €
125
5
3
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16078
image
ΦΟΙΝΙΚΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 250.000,00 €
634
2
Κωδ. Ακιν: 16065
image
Β ΟΛΓΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 87.000,00 €
65
4
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16055
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 125.000,00 €
85
3
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16053
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 91.000,00 €
55
4
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16039
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 90.000,00 €
85
6
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16038
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 80.000,00 €
65
Ημι-όροφος
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16037
image
ΒΟΥΛΓΑΡΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 550,00 €
110
1
3
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16035
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 60.000,00 €
58
4
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16016
image
ΑΝΘΕΩΝ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 175.000,00 €
147
5
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16012
image
ΠΕΡΑΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 120.000,00 €
157
Ισόγειο
3
2
1
1
Κωδ. Ακιν: 16011
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 400.000,00 €
148
5
3
2
1
1
Κωδ. Ακιν: 15974
image
ΑΝΑΛΗΨΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 120.000,00 €
135
2
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 15938
image
ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 300.000,00 €
130
2
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 15918
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 800,00 €
80
3
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 15910
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 700,00 €
60
1
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 15887
image
ΝΈΟ ΡΥΣΙΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 160.000,00 €
155
1
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 15842
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 700,00 €
70
2
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 15823
image
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 250.000,00 €
137
3
3
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 15799