ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Θεόδωρος Τζέμης
image
image
ΦΑΛΗΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 125.000,00 €
80
5
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 15550
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 210.000,00 €
110
1
3
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 15520
image
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 210.000,00 €
835
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 15496
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 65.000,00 €
65
Ισόγειο
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 15349
image
ΠΑΝΟΡΑΜΑ – ΧΩΡΙΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 300.000,00 €
160
Ισόγειο
4
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 15339
image
ΠΑΝΟΡΑΜΑ – ΧΩΡΙΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 300.000,00 €
160
Ισόγειο
4
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 15338
image
ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 500.000,00 €
130
5
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 15297
image
ΠΑΛΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 500.000,00 €
140
1
3
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 15260
image
ΑΝΘΕΩΝ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 140.000,00 €
120
2
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 14996
image
Β ΟΛΓΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 83.000,00 €
65
5
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 14953
image
ΑΝΘΕΩΝ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 100.000,00 €
65
1
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 14810
image
ΤΡΙΛΟΦΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 550.000,00 €
460
Ισόγειο
5
3
1
1
Κωδ. Ακιν: 14626
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 220.000,00 €
110
5
3
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 14452
image
ΑΝΩ ΠΟΛΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 350.000,00 €
239
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 14406
image
ΑΝΩ ΠΟΛΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 150.000,00 €
112
3
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 14352
image
ΠΟΓΩΝΙΑ, ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 240.000,00 €
13000
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 14345
image
ΒΑΡΚΟ, ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 200.000,00 €
8000
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 14344
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 180.000,00 €
180
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 14310
image
ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 30.000,00 €
50
2
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 14233
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 2.500.000,00 €
4500
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 13946