ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Πλουμιστή Σιμοπούλου
image
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 330,00 €
40
4
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17745
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 185.000,00 €
70
3
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17737
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 110.000,00 €
72
1
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17736
image
ΑΝΑΛΗΨΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 178.000,00 €
76
4
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17734
image
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 125.000,00 €
60
2
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17732
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 90.000,00 €
55
5
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17731
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 98.000,00 €
55
3
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17730
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 148.000,00 €
55
2
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17729
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 138.000,00 €
40
Ημι-όροφος
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17728
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 95.000,00 €
50
7
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17724
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 93.000,00 €
40
Ημι-όροφος
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17722
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 108.000,00 €
35
3
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17721
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 138.000,00 €
60
3
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17720
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 350,00 €
45
2
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17718
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 75.000,00 €
35
7
Κωδ. Ακιν: 17717
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 170.000,00 €
110
5
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17632
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 155.000,00 €
51
1
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17558
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 750,00 €
82
1
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17557
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 210.000,00 €
82
1
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17556
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 137.000,00 €
40
3
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17510