ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Μπάμπης Παπαδόπουλος
image
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
  • 430,00 €
47
1
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17594
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
  • 520,00 €
70
5
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17593
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
  • 400,00 €
40
6
1
1
Κωδ. Ακιν: 17592
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
  • 450,00 €
30
2
1
1
Κωδ. Ακιν: 17470
image
ΒΟΥΡΒΟΥΡΟΥ, ΣΙΘΩΝΙΑ
ΠΩΛΗΣΗ
  • 400.000,00 €
235
Ισόγειο
5
1
2
2
Κωδ. Ακιν: 17184