ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Έφη Μοσκοφίδου
image
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 350,00 €
45
Ημι-όροφος
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17702
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 450,00 €
55
2
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17563
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 280,00 €
50
1
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17530
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 500,00 €
85
5
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17499
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 450,00 €
80
1
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17485
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 250,00 €
38
Υπόγειο
1
1
Κωδ. Ακιν: 17411
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 400,00 €
85
3
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17410
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 340,00 €
55
2
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17406
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 270,00 €
35
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17361
image
40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 350,00 €
92
1
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17306
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 250,00 €
40
5
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17143
image
ΑΝΩ ΠΟΛΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 200.000,00 €
140
Ισόγειο
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17095