ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Έφη Μοσκοφίδου
image
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 400,00 €
30
6
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16936
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 460,00 €
38
6
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16932
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 470,00 €
60
4
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16923
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 500,00 €
75
5
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16920
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 125.000,00 €
75
5
2
2
1
1
Κωδ. Ακιν: 16907
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 500,00 €
70
3
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16873
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 480,00 €
60
3
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16872
image
ΧΑΡΙΛΑΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 98.000,00 €
75
1
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16803
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 15.000,00 €
22
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 16796
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 450,00 €
55
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 16795
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 190.000,00 €
200
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16788
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 150.000,00 €
76
3
3
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16772
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 59.000,00 €
60
Ημι-υπόγειο
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16771
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 128.000,00 €
60
5
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16767
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 78.000,00 €
60
3
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16750
image
ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 400,00 €
70
5
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16749
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 500,00 €
68
4
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16743