ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Χριστίνα Νασιάδου
image
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 320,00 €
30
4
1
1
Κωδ. Ακιν: 17662
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 330,00 €
33
4
1
1
Κωδ. Ακιν: 17661
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 320,00 €
30
3
1
1
Κωδ. Ακιν: 17660
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 350,00 €
35
3
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17659
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 320,00 €
30
2
1
1
Κωδ. Ακιν: 17658
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 450,00 €
40
5
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17607
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 360,00 €
30
3
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17566
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 400,00 €
40
3
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17565
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 550,00 €
75
3
2
1
Κωδ. Ακιν: 17538
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 500,00 €
102
6
3
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17507
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 500,00 €
102
6
3
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17506
image
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 58.000,00 €
60
2
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17431
image
ΦΑΛΗΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 450,00 €
110
1
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17405
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 320,00 €
50
3
1
Κωδ. Ακιν: 17391
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 55.000,00 €
50
3
1
Κωδ. Ακιν: 17390
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 55.000,00 €
50
1
1
Κωδ. Ακιν: 17389
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 350,00 €
50
1
1
Κωδ. Ακιν: 17388
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 88.000,00 €
45
3
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17379
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 95.000,00 €
40
2
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17358
image
ΦΑΛΗΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 75.000,00 €
55
1
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17333