ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Χριστίνα Νασιάδου
image
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 350,00 €
50
Ισόγειο
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17000
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 370,00 €
40
Ισόγειο
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16999
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 600,00 €
72
3
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16980
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 128.000,00 €
60
2
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16950
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 450,00 €
72
2
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16927
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 500,00 €
68
6
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16911
image
ΑΝΩ ΠΟΛΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 145.000,00 €
81
Ισόγειο
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16910
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 650,00 €
85
7
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16909
image
ΣΥΚΙΕΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 500,00 €
81
Ισόγειο
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16900
image
ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 580,00 €
118
4
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16897
image
ΦΑΛΗΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 600,00 €
85
7
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16887
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 550,00 €
52
Ισόγειο
1
Κωδ. Ακιν: 16885
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 128.000,00 €
75
4
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16844
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 135.000,00 €
60
5
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16833
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 65.000,00 €
25
3
1
Κωδ. Ακιν: 16810
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 60.000,00 €
50
Ισόγειο
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16769
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 128.000,00 €
85
1
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16763
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 88.000,00 €
50
2
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 16762