ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Χριστίνα Νασιάδου
image
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 95.000,00 €
40
2
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17358
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 138.000,00 €
60
2
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17357
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 88.000,00 €
42
1
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17356
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 570,00 €
43
1
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17355
image
ΦΑΛΗΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 350,00 €
38
4
1
1
Κωδ. Ακιν: 17344
image
ΦΑΛΗΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 75.000,00 €
55
1
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17333
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 148.000,00 €
80
2
3
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17332
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 700,00 €
145
4
2
1
1
2
Κωδ. Ακιν: 17316
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 72.000,00 €
55
6
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17292
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 140.000,00 €
85
6
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17290
image
ΑΝΑΛΗΨΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 53.000,00 €
40
4
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17273
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 118.000,00 €
55
2
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17252
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 155.000,00 €
70
7
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17238
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 430,00 €
60
3
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17210
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 69.000,00 €
55
Ισόγειο
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17208
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 450,00 €
55
Ισόγειο
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17207
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 600,00 €
64
6
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17204
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 580,00 €
55
5
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17198
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 230.000,00 €
90
1
3
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17152
image
ΦΑΛΗΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 88.000,00 €
75
4
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17151