ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Δημήτρης Αποστόλου
image
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
  • 54.000,00 €
27
4
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17818
image
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΙΘΩΝΙΑ
ΠΩΛΗΣΗ
  • 88.000,00 €
190
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 17817
image
ΒΟΥΡΒΟΥΡΟΥ, ΣΙΘΩΝΙΑ
ΠΩΛΗΣΗ
  • 350.000,00 €
170
Ισόγειο
6
3
3
3
Κωδ. Ακιν: 17629
image
ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ, ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ
ΠΩΛΗΣΗ
  • 270.000,00 €
125
Ισόγειο
3
2
1
2
Κωδ. Ακιν: 17535
image
ΒΟΥΡΒΟΥΡΟΥ, ΣΙΘΩΝΙΑ
ΠΩΛΗΣΗ
  • 440.000,00 €
120
2
5
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17524
image
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΙΘΩΝΙΑ
ΠΩΛΗΣΗ
  • 140.000,00 €
4500
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 17249
image
ΝΙΚΗΤΗ, ΣΙΘΩΝΙΑ
ΠΩΛΗΣΗ
  • 390.000,00 €
300
Ισόγειο
5
3
1
2
Κωδ. Ακιν: 17017