ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Ελένη Βουλγαρίδου
image
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 108.000,00 €
67
5
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17603
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 450,00 €
40
5
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17597
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 230,00 €
35
5
1
Κωδ. Ακιν: 17576
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 315.000,00 €
105
3
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17575
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 75.000,00 €
45
2
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17573
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 140.000,00 €
81
3
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17541
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 165.000,00 €
75
2
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17539
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 95.000,00 €
55
6
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17516
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 900,00 €
117
3
3
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17505
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 165.000,00 €
75
1
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17436
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 330.000,00 €
89
4
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17414
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 400,00 €
35
2
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17374
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 210.000,00 €
60
7
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17363
image
ΠΑΝΑΓΙΑ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 75.000,00 €
125
5
3
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17339
image
ΠΑΝΑΓΙΑ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 39.000,00 €
63
5
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17327
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 140.000,00 €
65
1
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17244
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 175.000,00 €
65
1
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17114
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 285.000,00 €
91
5
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17103
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 75.000,00 €
33
6
1
1
Κωδ. Ακιν: 17078
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 185.000,00 €
65
6
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17077