ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Ελένη Βουλγαρίδου
image
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 335.000,00 €
107
6
3
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17754
image
ΦΑΛΗΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 138.000,00 €
80
2
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17753
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 270.000,00 €
100
5
3
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17752
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 295.000,00 €
112
6
3
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17751
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 190.000,00 €
70
7
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17742
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 850,00 €
145
7
3
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17719
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 119.000,00 €
40
7
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17711
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 265.000,00 €
128
2
4
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17706
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 360.000,00 €
110
5
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17695
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 650,00 €
65
5
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17654
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 230.000,00 €
117
1
3
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17648
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 99.000,00 €
45
2
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17643
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 650,00 €
90
2
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17639
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 100.000,00 €
67
5
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17603
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 230,00 €
35
5
1
Κωδ. Ακιν: 17576
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 300.000,00 €
105
3
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17575
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 75.000,00 €
45
2
1
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17573
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 140.000,00 €
81
3
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17541
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
 • 165.000,00 €
75
2
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17539
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
 • 800,00 €
117
3
3
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17505