ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Σταύρος Γκαντώνας
image
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
  • 500,00 €
80
4
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17701
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
  • 700,00 €
20
Ισόγειο
Κωδ. Ακιν: 17700
image
ΒΑΡΔΑΡΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΗΣΗ
  • 150.000,00 €
240
2
1
1
Κωδ. Ακιν: 17664
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
  • 700,00 €
62
4
2
1
1
1
Κωδ. Ακιν: 17663