Αgents

Giorgos Giannopoulos
image
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
For Rent
 • 2.700,00 €
90
Groundfloor
Property Code: 15960
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
For Sale
 • 1.400.000,00 €
3800
5
Property Code: 15897
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
For Rent
 • 500,00 €
128
Groundfloor
Property Code: 15832
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
For Sale
 • 100.000,00 €
128
Groundfloor
Property Code: 15831
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
For Rent
 • 4.000,00 €
77
Groundfloor
Property Code: 15510
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
For Sale
 • 40.000,00 €
17
Groundfloor
Property Code: 15453
Property Code: 15436
Property Code: 15271
Property Code: 15270
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
For Rent
 • 750,00 €
55
Groundfloor
Property Code: 15269
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
For Sale
 • 400.000,00 €
120
Groundfloor
Property Code: 14929
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
For Rent
 • 4.000,00 €
90
Groundfloor
Property Code: 14609
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
For Rent
 • 1.200,00 €
110
Groundfloor
Property Code: 14295
image
ΛΑΔΑΔΙΚΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
For Rent
 • 7.500,00 €
1050
Groundfloor
Property Code: 14181
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
For Rent
 • 2.300,00 €
18
Groundfloor
Property Code: 14105
Property Code: 13944
Property Code: 13943
image
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ
For Sale
 • 2.000.000,00 €
1600
Groundfloor
Property Code: 13540
image
ΛΑΔΑΔΙΚΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
For Sale
 • 100.000,00 €
120
Groundfloor
Property Code: 13382
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
For Sale
 • 2.000.000,00 €
1200
Groundfloor
Property Code: 12563