Αgents

Theodoros Tzemis
image
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
For Sale
 • 85.000,00 €
35
Groundfloor
Property Code: 16793
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
For Sale
 • 170.000,00 €
65
Groundfloor
Property Code: 16792
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
For Rent
 • 650,00 €
90
2
3
1
1
1
Property Code: 16787
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
For Sale
 • 320.000,00 €
126
6
3
1
1
1
Property Code: 16786
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
For Sale
 • 65.000,00 €
45
2
1
1
1
1
Property Code: 16719
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
For Rent
 • 850,00 €
120
5
3
1
1
1
Property Code: 16715
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
For Rent
 • 650,00 €
75
2
2
1
1
1
Property Code: 16706
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
For Sale
 • 69.000,00 €
65
Groundfloor
2
1
1
1
Property Code: 16702
Property Code: 16693
image
ΑΝΩ ΠΟΛΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
For Sale
 • 250.000,00 €
180
Groundfloor
Property Code: 16688
image
ΑΝΩ ΠΟΛΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
For Sale
 • 250.000,00 €
180
Groundfloor
Property Code: 16687
Property Code: 16684
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
For Sale
 • 85.000,00 €
50
3
1
1
1
1
Property Code: 16673
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
For Sale
 • 93.000,00 €
50
3
1
1
1
1
Property Code: 16672
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
For Sale
 • 88.000,00 €
35
3
1
1
1
1
Property Code: 16671
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
For Sale
 • 85.000,00 €
32
3
1
1
1
1
Property Code: 16670
image
ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
For Sale
 • 109.000,00 €
73
2
2
1
1
1
Property Code: 16665
Property Code: 16664
Property Code: 16663
Property Code: 16662